Lid worden

Lidmaatschap
U aanmelden als lid van Vriendenschaar kan via het aanmeldingsformulier. Een volledig ingevuld aanmeldingsformulier dient ingeleverd te worden bij de ledenadministratie. Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden. Tevens ontvangen we graag een digitale pasfoto om de aanmelding compleet te maken. U kunt deze voorzien van naam mailen naar wedstrijdsecretaris@vriendenschaar.nl
 

Als lid van Vriendenschaar bent u gebonden aan de volgende regels:

  • Een lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor een heel seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni (lidmaatschapsjaar);
  • Opzeggen kan alleen schriftelijk vóór 31 mei van het lidmaatschapsjaar bij de ledenadministratie. (Secretaris Vriendenschaar:secretaris@vriendenschaar.nl) Zonder schriftelijke opzegging vóór 31 mei van het lidmaatschapsjaar, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd;
  • U betaalt contributie, dit gebeurt iedere maand via automatische incasso;

Wijzig uw persoonlijke gegevens zoals adres of emailadres altijd in uw persoonlijke profiel op Vriendenschaar.nl. Als u vragen heeft over het lidmaatschap kunt u ook altijd bij het secretariaat terecht. De contactgegevens vindt u onder het menu-item bestuur en commissie in het hoofdmenu Vriendenschaar.


Wijziging lidmaatschap
Wijzigingen van spelend lid naar rustend lid kan alleen aan het einde van een lidmaatschapsjaar plaatsvinden. Wijzigingen van niet-spelend lid naar spelend lid of recreant kunnen gedurende het gehele lidmaatschapjaar plaatsvinden. De contributie wordt herberekend vanaf de maand volgend op de maand waarin de wijziging heeft plaatsgevonden.


Contributie
De contributie van Vriendenschaar per maand is: (vastgesteld op de ALV van 10-11-2017)
 

Categorie Lid

Leeftijd

Contributiebedrag per maand

Senioren 19 jaar en ouder € 17,00
Junioren 15 tot 19 jaar € 12,50
Aspiranten 11 tot 15 jaar € 12,50
Pupillen 7 tot 11 jaar € 10,50
Welpen tot 7 jaar € 7,50
Kangoeroes 4,5 tot 7 jaar Gratis!
Rustende leden alle leeftijden € 8,00
Midweek leden alle leeftijden € 10,00
Kombifit alle leeftijden € 10,00
     


Betaling
Tevens wordt er jaarlijks € 10,00 geind ten behoeve van het kledingplan, zie hiervoor het menu-item kledingplan.


De contributie dient per maand betaald te worden via automatische incasso. Een machtiging hiervoor treft u aan op het aanmeldingsformulier. Voor vragen met betrekking tot de contributie kunt u terecht bij de penningmeester. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief en website.

 

Lid worden
*
*
*
*
*
*
*
*

Adresgegevens

*
*
*
*
*

Bankgegevens

*
*
*

Eerdere verenigingen
Heeft u het afgelopen jaar bij een andere korfbalvereniging ingeschreven gestaan?

 
*
*

Indien minderjarig: Vul de naam & e-mailadres van een ouder/voogd in

Terug naar boven