Nieuws

Besluiten van de Algemene Ledenvergadering

29 september 2016
Op vrijdag 29 september vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Hierbij in het kort de belangrijkste besluiten.

Hierbij in het kort de besluiten per agendapunt.


1. Opening

2. Vaststelling Notulen Algemene Ledenvergadering 6 november 2015 
Deze is ongewijzigd vastgesteld.

3. Sociaal jaarverslag over het verenigingsjaar 2015 – 2016
Deze is ongewijzigd vastgesteld.

4. Financieel verslag over het boekjaar 2015 – 2016
De kascommissie adviseerde de algemene ledenvergadering om decharge te verlenen aan het gehele bestuur, wat is aangenomen door de ledenvergadering. Het financieel verslag is ongewijzigd vastgesteld.

5. Vaststelling begroting 2016 – 2017
Deze is ongewijzigd vastgesteld. 

6. Voorstel contributieverhoging
Gezien de stijgende kosten wordt het voorstel gedaan om de contributie te verhogen voor de senioren, junioren, aspiranten en pupillen met € 0,50 per maand. Er is ook een benchmark geweest bij andere verenigingen in de buurt en daaruit blijkt dat wij een relatieve lage contributie hebben. Er wordt gestemd en iedereen is unaniem voor een contributieverhoging. Nu dit is bepaald wordt ook de begroting voor 2016-2017 vastgesteld.

7. Benoeming kascommissie
Aftredend was Saskia Mol. Eric Trapman en Martin Peursem blijven aan. Nieuwe reserve is Rens van Houwelingen.

8. Bestuursverkiezing
Volgens rooster van aftreden is Annelies de Koning (secretaris) aftredend. Claudia Ritmeester wordt voorgedragen als nieuwe kandidaat. Claudia Ritmeester wordt unaniem gekozen voor de functie van secretaris. Na vertrek van Sander van Amerongen ( bestuurslid Technische Zaken)vorig jaar is het bestuur naarstig op zoek gegaan naar een nieuw bestuurslid Technische Zaken. Wendy Kraaijeveld-Korevaar is bereid gevonden om deze functie te gaan uitvoeren. Wendy Kraaijeveld - Korevaar wordt unaniem gekozen voor de functie van bestuurslid Technische Zaken. Het bestuur is nog op zoek naar een bestuurslid algemene zaken.

9. Jubilarissen
De volgende jubilarissen zijn tijdens de ledenvergadering in het zonnetje gezet:

25 jaar
 • Krista Kop
 • Laura Klop (afwezig)
 • Ton de Rover
 • Mees van de Waal van Dijk
 • Teuni van Nes Verheul (afwezig)
40 jaar
 • Rene Remans
 • Anne Leeuwis
 • Arco Huurman
50 jaar
 • Gerrit de Keijzer
 • Piet van Meeteren
 • Mieneke Dubbeldam
60 jaar
 • Piet Dubbeldam
60 jaar of langer
 • Gert van den Dool
 • Gerda Brandwijk
 • Piet van het Verlaat
Als bestuur hebben wij vorig jaar besloten om ook 60 jaar lid te huldigen. Vandaar dat er een aantal leden met terugwerkende kracht zijn gehuldigd.
Jubilarissen bij Vriendenschaar worden gehuldigd bij: 25 jaar lid, 40 jaar lid, 50 jaar lid, 60 jaar lid en 75 jaar lid.

10. Rondvraag

11. W.V.T.T.K.

12. Sluiting


 
www.vriendenschaar.nl
LET OP! Zaterdag 7 december trainen de kangoeroes om 9:00 i.p.v. 10 uur!
 
www.vriendenschaar.nl
Vrijdagavond 20 december wordt de Vriendenschaar kerstbingo georganiseerd! Van 19:00-20:30 voor C&D en vanaf 20:30 voor iedereen die… Meer >
 
www.vriendenschaar.nl

Trainen 5 december

02 december 2019
In verband met Sinterklaas wordt er op 5 december door de D-teams niet getraind. De overige teams trainen wel op de normale… Meer >
 
www.vriendenschaar.nl

Geslaagde eerste Keez-avond

29 november 2019
De 1e Keez-avond op 8 november was weer geslaagd. Het begon met de traktatie van Marian Eijkelenboom (de winnaar van de… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17-06-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02-06-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-12-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09-11-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-09-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
02-09-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-06-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-04-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24-02-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18-01-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22-11-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-10-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22-06-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29-05-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-02-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-01-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19-10-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19-09-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22-06-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-11-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven