Nieuws

Algemene Ledenvergadering Korfbalvereniging Vriendenschaar op vrijdag 10 november 2017

30 oktober 2017
www.vriendenschaar.nl
Het bestuur nodigt de leden van Vriendenschaar uit voor een Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 10 november 2017 om 19.30 uur in de kantine van onze accommodatie. Aansluitend zal de vrijwilligersavond plaatsvinden.
 

Uitnodiging en Agenda Algemene Ledenvergadering Korfbalvereniging Vriendenschaar op vrijdag 10 november 2017

Het bestuur nodigt de leden van Vriendenschaar uit voor een Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 10 november 2017 om 19.30 uur in de kantine van onze accommodatie. Aansluitend zal de vrijwilligersavond plaatsvinden.

 

De financiele stukken, sociaaljaarverslag en notulen van de Algemene Ledenvergadering 23 september 2016 kunnen via e-mail bij de penningmeester worden opgevraagd (Penningmeester@vriendenschaar.nl of vraag het mondeling aan een van de bestuursleden).

 

De agenda ziet er als volgt uit:

 

 1. Opening

 

 1. Vaststelling Notulen Algemene Ledenvergadering 23 september 2016

 

 1. Sociaal jaarverslag over het verenigingsjaar 2016 – 2017

 

 1. Financieel verslag over het boekjaar 2016 – 2017

Toelichting penningmeester

Verslag kascommissie

Vaststelling financieel jaarverslag 2016 – 2017

 

 1. Vaststelling begroting 2017 – 2018

 

 1. Voorstel contributie verhoging

 

 1. Benoeming kascommissie
 2. Jubilarissen

 

 1. Bestuursverkiezing

Volgens rooster van aftreden is Rene Remans (voorzitter) aftredend  en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt als kandidaat voor de functie voorzitter, Wil Kuup voor.

Vacant: bestuurslid Algemene zaken

Rooster van aftreden:

Najaar 2017      voorzitter

Najaar 2018      penningmeester

Najaar 2019      secretaris & technische zaken

 

 1. Beleidsplan bestuur: “Vriendenschaar richting 2025”

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting
   
 2. Start vrijwilligersavond
 

 

Bijlage bij deze agenda:

 1. Financiële stukken
 2. Sociaal jaarverslag secretaris
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 23 september 2016

 

Bovenstaande stukken zijn op te vragen via penningmeester@vriendenschaar.nl of mondeling bij één van de bestuursleden.

 

Bestuursverkiezing:

 1. Kandidaatstelling voor de vacante bestuursfuncties en de functie van voorzitter kan plaatsvinden door vijf of meer stemgerechtigde leden. De kandidaatstelling dient uiterlijk 24 uur voor het aanvangstijdstip van de ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn aangemeld (of via secretaris@vriendenschaar.nl).
 2. Kandidaatstelling staande de ledenvergadering is eveneens mogelijk, doch slechts na goedkeuring hiervan door ten minste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.

 


 
www.vriendenschaar.nl
De kangoeroes gaan na de vakantie ook weer starten met trainen! Heeft of kent u een kind van 4 of 5 jaar? Probeer dan eens de… Meer >
 
www.vriendenschaar.nl
Komende vrijdag gaat @Friday verder.   Vanaf 19.00 uur is iedereen vanaf de D weer welkom in de Appelgaard om weer lekker te… Meer >
 
www.vriendenschaar.nl
De 3e keez-avond van dit seizoen is op 11 januari, dan is er een nieuwjaars-keezavond. Op de vorige keez-avond is afgesproken dat… Meer >
 
www.vriendenschaar.nl

Bedankt!

23 december 2018
Bedankt voor uw bijdrage!!!!! Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09-11-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-09-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
02-09-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-06-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-04-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24-02-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18-01-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22-11-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-10-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22-06-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29-05-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-02-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-01-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19-10-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19-09-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22-06-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-11-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven