Nieuws

Besluiten van de Algemene Ledenvergadering

11 november 2017
www.vriendenschaar.nl
Op vrijdag 10 november vond de Algemene Ledenvergadering plaats.
Hierbij in het kort de besluiten per agendapunt.

1. Opening

2. Ingekomen stukken en afmeldingen 

3. Vaststelling Notulen Algemene Ledenvergadering 23 september 2016 
Deze is ongewijzigd vastgesteld.

4. Sociaal jaarverslag over het verenigingsjaar 2016 – 2017
Deze is ongewijzigd vastgesteld.

5. Financieel verslag over het boekjaar 2016 – 2017
De kascommissie adviseerde de algemene ledenvergadering om decharge te verlenen aan het gehele bestuur, wat is aangenomen door de ledenvergadering. Het financieel verslag is ongewijzigd vastgesteld.

6. Vaststelling begroting 2017 – 2018
Deze is ongewijzigd vastgesteld. 

7. Voorstel contributieverhoging
Gezien de stijgende kosten wordt het voorstel gedaan om de contributie te verhogen voor de senioren met € 1,00; voor alle overige categorieen met € 0,50 per maand. Er wordt gestemd en iedereen is unaniem voor een contributieverhoging. Klik hier voor de nieuwe bedragen per maand.

8. Benoeming kascommissie
Aftredend was Martin Peursem. Eric Trapman en Rens van Houwelingen blijven aan. Nieuwe reserve is Trees Remans.

9. Bestuursverkiezing
Volgens rooster van aftreden is Rene Remans (voorzitter) aftredend. Rene wordt bedankt voor zijn enorme inzet van de afgelopen 8 jaar als voorzitter. Wil Kuup wordt voorgedragen als nieuwe kandidaat. Wil Kuup wordt unaniem gekozen voor de functie van voorzitter.
De positie Communicatie, Werving & Behoud was nog vacant. Jacqueline Streefkerk wordt voorgedragen om deze post binnen het bestuur in te gaan vullen.

10. Jubilarissen
De volgende jubilarissen zijn tijdens de ledenvergadering in het zonnetje gezet:

25 jaar
Inge van Wijngaarden - van Loon
Gijsbert Ambachtsheer
Sebastiaan de Jong
Annemarie Koppelaar
Teuni van Nes - Verheul
Jan van Es
Laura van Houwelingen (afwezig)
Gerrit Ambachtsheer (afwezig)

40 jaar
Gijs Lock
Thea Donker-Huisman (afwezig)

50 jaar
Piet van Meeteren
Marja de Jong

60 jaar
Chris Tromp

11. Beleidsplan bestuur
Door Wil Kuup wordt toegelicht wat de thema's en speerpunten voor komend jaar zijn. De ALV stemt hier mee in.

12. Rondvraag

13. Sluiting

 
www.vriendenschaar.nl
LET OP! Zaterdag 7 december trainen de kangoeroes om 9:00 i.p.v. 10 uur!
 
www.vriendenschaar.nl
Vrijdagavond 20 december wordt de Vriendenschaar kerstbingo georganiseerd! Van 19:00-20:30 voor C&D en vanaf 20:30 voor iedereen die… Meer >
 
www.vriendenschaar.nl

Trainen 5 december

02 december 2019
In verband met Sinterklaas wordt er op 5 december door de D-teams niet getraind. De overige teams trainen wel op de normale… Meer >
 
www.vriendenschaar.nl

Geslaagde eerste Keez-avond

29 november 2019
De 1e Keez-avond op 8 november was weer geslaagd. Het begon met de traktatie van Marian Eijkelenboom (de winnaar van de… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17-06-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02-06-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-12-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09-11-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-09-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
02-09-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-06-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-04-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24-02-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18-01-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22-11-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-10-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22-06-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29-05-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-02-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-01-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19-10-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19-09-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22-06-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-11-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven