Kledingplan

De clubkleding van Vriendenschaar bestaat uit een zwarte broek of rok en een groen wedstrijdshirt. In deze kleding worden de wedstrijden gespeeld. Leden dienen zelf een broek of rok aan te schaffen, de shirts worden verzorgd door Vriendenschaar's kledingplan, zie hieronder. Een aantal teams hebben gesponsorde trainingspakken in bruikleen. Sponsorkleding mag enkel gedragen worden op wedstrijddagen en niet bij trainingen!


Kledingplan
Iedereen gelijk behandelen èn er verzorgd uitzien, dat zijn de twee pijlers van het Vriendenschaar kledingplan. Vroeger was het zo dat indien je kind goed kon korfballen of als jezelf in een selectieteam stond, je altijd geluk had dat je nooit een shirt bij de plaatselijk sportshop hoefde te kopen. Een shirt kreeg je dan van de sponsor. Wanneer je in een lager team speelde, dan moest je altijd een shirt aanschaffen. Ook zijn de shirts in de loop der jaren diverse keren van ontwerp en kleur veranderd en was er geen eenheid meer binnen een team of een leeftijdcategorie. Om iedereen gelijk te behandelen en alle leden er verzorgd bij te laten lopen is er gekozen voor een kledingplan.


Wat houdt dit nu precies in:
Ieder lid betaald jaarlijks een bijdrage aan de vereniging. Deze bijdrage is voor het seizoen 2014-2015 vastgesteld op 10,00 euro per spelend lid. Dit bedrag wordt in de maand januari automatisch afgeschreven van het rekeningnummer waarvan ook de contributie geïnd wordt. Dit bedrag zal als aparte post zichtbaar zijn op de balans en kan ook niet worden gebruikt voor andere doelen of uitgaven.


E.e.a. is als agendapunt in de najaarsvergadering van 29 oktober 2010 aan de leden voorgesteld, besproken en uiteindelijk goedgekeurd. Een verhoging van het bedrag is vastgesteld en goedgekeurd door de leden in de ledenvergadering van 31 oktober 2014.


Inmiddels zijn alle teams voorzien van shirts voorzien van shirtreclame. We verwachten dat de kleding ongeveer drie seizoenen meegaat voordat deze vervangen moet worden.

Verder is er tijdens de ledenvergadering afgesproken dat er vanaf het derde spelende lid uit één gezin geen bijdrage meer verschuldigd is aan dit kledingplan!

Terug naar boven